Menu

pozega.hr Virtualna šetnja gradom

Prvi pisani spomen grada Požege kao gradske tvrđe ( castrum de Posega) je 1227.g kada pape Honorija III. spominje darovnicu kralja Andrije II ( 1205. – 1235.g.), nastalu par godina ranije, kojom potvrđuje prodaju Požege i njenih dobara kaločkom nadbiskupu Ugrinu. Vlasnici gradske tvrđe bili su članovi kraljevske kuće Arpadovića, a upravljali su kastelani. Tu su boravile ugarske kraljice, Marija, žena Bele IV ( 1235. – 1270.), zatim Elizabeta, žena StjepanaV ( 1270.-1272.), potom Tomassina Morosini, majka Andrije III (1290.- 1301.) posljednjeg vladara iz dinastije Arpadovića. U vrijeme Karla I Roberta ( 1301.- 1342.g.) iz vladarske kuće Anžuvinaca u gradskoj tvrđi je bio kao kastelan Pavao Gorjanski, pristalica kralja u ratu sa hrvatskim velikašima.
Turci su za vrijeme svoje 150. godišnje vlade Požegom i okolicom ( 1537.- 1691.g.

Categories:   Zlatna dolina

Komentar