Menu

info Stari Grad- Kaptol

Početkom 13. stoljeća Požega i ovaj dio Slavonije pripadaju biskupiji u Pecuhu, u Mađarskoj. Radi udaljenosti, a očito i radi etničkih i jezičnih razloga, jer ovaj dio tadašnje države nastanjuje drugi narod, a radi lakšeg upravljanja biskupijom, oko godine 1220. osniva se Capitulum eclesie beati Petri de Posega (Kaptol crkve blaženog Petra u Požegi). Za razliku od stolnog kaptola koji ima sjedište u sjedištu biskupije, zborni kaptoli su osnivani u mjestima izvan sjedišta biskupije. Činili su ga prepost (starjesina) i kanonici. Uz obavljanje crkvenih poslova kaptol je imao vlastelinski posjed a vršio je i neke državne poslove s titulom vjerodostojnog mjesta, uvodio u posjed velikaše i čuvao zemljišne isprave. Sama utvrda je bila sjedište preposta i sklonište kanonicima u slučaju opasnosti, a oni su dio službe obavljali boraveći u svojim kurijama koje su se nalazile na području gospostije. Utvrda i kaptolska crkva nisu bile ove koje mi danas vidimo u obliku žalosnih ostataka. Kakve su bile? Čekamo jos uvijek odgovor arheologa uz više istraživanja otkapanjima u krugu današnje utvrde i više istraživanja povjesničara kroz dokumente i zapise po raznim arhivima.

Categories:   Zlatna dolina

Komentar