Menu

sala nova lipa Sala Nova Lipa

U popisu sala za vjenčanje upoznajmo… Sala Nova Lipa
Nova Lipa se nalazi sjeverozapadno od Požege, susjedna naselja su Emovački Lug na jugu, Kunovci na istoku, Stara Lipa na zapadu i Ugarci na sjeveru

Gallery – Popup

Categories:   Svečane dvorane

Komentar