Menu

info Kaptol

Kaptol je smješen pod obroncima planine Papuk. Zapadno se nalaze poznate veličke toplice, istočno poznati kutjevački podrumi a južno se nalazi glavni grad županije Požega. U samom Kaptolu se nalazi srednjovjekovni dvorac u kojemu se u zadnje vrijeme rade iskopavanja i manja obnavljanja. Valja naglasiti da je to jedan od najvećih i najočuvanijih spomenika iz tog doba.
Naseljenost ovoga prostora evidentira se još iz pretpovijesnoga vremena.

Sva istraživanja i iskapanja (V. Vejvoda, I. Mirnik, H. Potrebica) potvrđuju da je Kaptol,negdje u 7 st. prije Krista, u vrijeme starijega željeznog doba, bio kneževsko mjesto i jedan od centara halštatske kulture pa je tako i registriran u našoj i svjetskoj povijesnoj literaturi.O tome svjedoče brojni nadgrobni humci (tumulusi) u neposrednoj blizini Kaptola u podnožju Papuka.Samo općinsko središte Kaptol dobilo je ime prema Zbornom kaptolu sv. Petra pečuške biskupije Pet crkava.
Kako je Kaptol bio posvećen sv. Petru, na nekim starim zemljovidima nalazimo na njegovom mjestu toponim Petrovac.
Na čelu Kaptola bio je biskupov vikar prepošt, a uz njega je po povijesnim podacima bilo najmanje sedam kanonika.
Na čast prepošta mogao je biti uzdignut samo onaj svećenik koji je bio doktor obaju prava,što dodatno govori o važnosti te funkcije i institucije.

Categories:   Zlatna dolina

Komentar