Menu
Dozrijeva sredinom srpnja. Duke zahtijeva češće orezivanje zbog svoje tendencije ka visokom produktivnošću Visina žbuna do 1,8 m sa čvrstim…